Νευρολογική Κλινική ΔΠΘ

Νευρολογική

Πρακτική άσκηση: επίδειξη και hands-on άσκηση στην Νευρουπερηχογραφία (Β03)
Προαιρετική άσκηση καθόλη την διάρκεια της φοίτησης στους θαλάμους και εργαστήρια της Νευρολογικής Κλινικής ΔΠΘ
Προαιρετική άσκηση σε ομάδες ετοιμότητας κατά την διάρκεια των συναντήσεων για την εφαρμογή οξέων θεραπειών σε ασθενείς με ΑΕΕ

-Εργαστήριο Εργοθεραπείας στο πλαίσιο του μαθήματος Γ09.Αποκατάσταση στα ΑΕΕ – κίνηση και λόγος

Παρουσίαση της βασικής διαδικασίας της αποκατάστασης (από την πρώιμη ενδονοσοκομειακή φάση). Εργοθεραπευτική εκτίμηση μετά το Α.Ε.Ε. μέσα από κλίμακες και εποπτικά εργαλεία αξιολόγησης. Σχεδίαση εξατομικευμένου εργοθεραπευτικού προγράμματος (κινητική, γνωστική και αισθητηριακή στοχοθεσία). Αναφορά και ανάλυση βασικών τεχνικών αποκατάστασης (Θεραπεία άνω άκρου, ενίσχυση δύναμης, κυκλική προπόνηση στόχων, εξωσκελετοί κ.α.). Μετουσίωση της παραγόμενης κίνησης σε έργο και Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής. Εργονομικές Διευθετήσεις, βοηθήματα και προσαρμογές για την προσέγγιση ή επιστροφή του ασθενή στο προγενέστερο επίπεδο ανεξαρτησίας του (υπεθ εργαστηρίου Δρ Πηνελόπη Βλοτινού)

-Εργαστήριο υποστήριξης ασθενών μετά ΑΕΕ στο πλαίσιο των μαθημάτων

Γ10. Ψυχιατρικές παρεμβάσεις – υποστήριξη
Δ02.Κοινωνικό κόστος των ΑΕΕ

(σε συνεργασία με την Hellenic Alliance Action for Stroke. Yπευθ: Χαρίκλεια Πρώιου, Αν Καθηγήτρια ΠΑΜΑΚ & ‘Αννα Τσιακίρη, Δρ ΔΠΘ )

Μετάβαση στο περιεχόμενο