Εργαστήριο Ιατρικής Στατιστικής

Eργαστήριο Ιατρικής Στατιστικής (Υπευθ Διδάσκων: Καθηγητής Γρηγόριος Τρυψιάνης)

Πρακτική άσκηση σε υπολογισές στο Εργαστήριο Ιατρικής στατιστικής που περιλαμβανει:
Χρήση στατιστικών πακέτων για την περιγραφή ιατρικών δεδομένων, τη δημιουργία γραφικών παραστάσεων, τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ δύο μεταβλητών με το t test, χ2, ANOVA και μη-παραμετρικούς ελέγχους, τη διερεύνηση της γραμμικής συσχέτισης μεταξύ δύο ποσοτικών μεταβλητών, την πραγματοποίηση πολυπαραγοντικής στατιστικής ανάλυσης, την πραγματοποίηση ανάλυσης επιβίωσης και την πραγματοποίηση μετα-αναλύσεων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο