Επιτροπές ΠΜΣ

Επιτροπές ΠΜΣ

Επιστ. Υπεύθυνος – Διευθυντή του ΠΜΣ
Κωνσταντίνος Βαδικόλιας, Καθηγητής Νευρολογίας ΔΠΘ

Αν. Διευθυντής του ΠΜΣ
Θεοδόσιος Μπιρμπίλης, Καθηγητής Νευροχειρουργικής ΔΠΘ

Συντονιστική Επιτροπή
Ιωάννης Ηλιόπουλος, Καθηγητής Νευρολογίας ΔΠΘ
Θεοδόσιος Μπιρμπίλης, Καθηγητής Νευροχειρουργικής ΔΠΘ
Γρηγόριος Τρυψιάνης, Καθηγητής Ιατρικής Στατιστικής ΔΠΘ
Αικατερίνη Τερζούδη, Επικ Καθηγήτρια Νευρολογίας
Κωνσταντίνος Βαδικόλιας, Καθηγητής Νευρολογίας ΔΠΘ

Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων
Ιωάννης Ηλιόπουλος, Καθηγητής Νευρολογίας ΔΠΘ
Γρηγόριος Τρυψιάνης, Καθηγητής Ιατρικής Στατιστικής ΔΠΘ
Κωνσταντίνος Βαδικόλιας, Καθηγητής Νευρολογίας ΔΠΘ

Μετάβαση στο περιεχόμενο