Επιτροπές ΠΜΣ

Επιτροπές ΠΜΣ

Επιστ. Υπεύθυνος – Διευθυντή του ΠΜΣ
Κωνσταντίνος Βαδικόλιας, Καθηγητής Νευρολογίας ΔΠΘ

Αν. Διευθυντής του ΠΜΣ
Νικόλαος Παπάνας, Καθηγητής Παθολογίας–Σακχαρώδη Διαβήτη ΔΠΘ

Συντονιστική Επιτροπή
Ιωάννης Ηλιόπουλος, Καθηγητής Νευρολογίας ΔΠΘ
Νικόλαος Παπάνας, Καθηγητής Παθολογίας-Σακχαρώδη Διαβήτη ΔΠΘ
Γρηγόριος Τρυψιάνης, Καθηγητής Ιατρικής Στατιστικής ΔΠΘ
Αικατερίνη Τερζούδη, Επικ Καθηγήτρια Νευρολογίας
Κωνσταντίνος Βαδικόλιας, Καθηγητής Νευρολογίας ΔΠΘ

Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων
Ιωάννης Ηλιόπουλος, Καθηγητής Νευρολογίας ΔΠΘ
Γρηγόριος Τρυψιάνης, Καθηγητής Ιατρικής Στατιστικής ΔΠΘ
Κωνσταντίνος Βαδικόλιας, Καθηγητής Νευρολογίας ΔΠΘ