Νέο πρόγραμμα (από 2024)

Νέο Πρόγραμμα

(υπό κατασκευή)

Υποχρεωτικά Μαθήματα Α Εξαμήνου Συνολικός φόρτος εργασίας φοιτητή ECTS
A01.Αγγειακή Νευρολογία: Στοιχεία Ανατομίας και Παθοφυσιολογίας –  Ορολογία και Κλινική εικόνα 300 12
A02.Αιτιολογική ταξινόμηση και διερεύνηση ισχαιμικών και αιμορραγικών ΑΕΕ 200 8
A03.Επιδημιολογία, Ερευνητικός σχεδιασμός,  Ιατρική Στατιστική Ι 250 10
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 30
 

A01. Αγγειακή Νευρολογία: Στοιχεία Ανατομίας και Παθοφυσιολογίας –  Ορολογία και Κλινική εικόνα

 

Σκοπός του μαθήματος είναι η βασική γνώση στοιχείων ανατομίας (εγκέφαλος και εγκεφαλικά αγγεία) και της παθοφυσιολογίας. Περιλαμβάνει εργαστηριακή άσκηση στην ανατομία του εγκεφάλου καθώς και μαθήματα ανατομίας μέσω νευροαπεικόνισης, βιντεο και ειδικών διαδραστικών εφαρμογών. Παρουσιάζονται στοιχεία παθοφυσιολογίας που αφορούν τους διαφορετικούς τύπους των ΑΕΕ, η σύγχρονη ορολογία που αφορά τις αγγειακές εγκεφαλικές νόσους γενικότερα και παρέχεται η σχετική τελευταία βιβλιογραφία. Περιλαμβάνονται επίσης μαθήματα που αφορούν τις διαφορετικές κλινικές εικόνες παρουσίασης των ΑΕΕ ανάλογα με την περιοχή βλάβης.

 

 

Α02. Αιτιολογική ταξινόμηση και διερεύνηση ισχαιμικών και αιμορραγικών ΑΕΕ

 

Περιλαμβάνονται:

 

-Αιτιολογική ταξινόμηση ισχαιμικών ΑΕΕ:

Σκοπός είναι η παρουσίαση των αιτίων των ΑΕΕ και η ανάπτυξη διαγνωστικού αλγόριθμου σκέψης στην διερεύνηση της αιτίας των ισχαιμικών ΑΕΕ. Περιλαμβάνονται παρουσιάσεις από ιατρούς σχεδόν του συνόλου των εμπλεκομένων ειδικοτήτων στην αιτιολογία του ΑΕΕ με στόχο μια συνολική κατανόηση του εύρους και πιθανής αλληλεπίδρασης αιτίων και αποτελέσματος.

 

-Διαφορική διάγνωση κ εργαστηριακή διερεύνηση ισχαιμικών ΑΕΕ –γενικά

Σκοπός είναι η παρουσίαση του συνόλου των εργαστηριακών εξετάσεων, ο τρόπος χρήσης τους στην διαχείριση του ασθενή με ΑΕΕ και η συζήτηση όλων των διαφοροδιαγνωστικών καταστάσεων  Παουσιάζονται οι μεθοδοι διερεύνησης και διαγνωστικός αλγόριθμος διαχείρισης.

 

-Αιτιολογική ταξινόμηση αιμορραγικών ΑΕΕ

Σκοπός είναι η παρουσίαση των αιτίων των ΑΕΕ και η ανάπτυξη διαγνωστικού αλγόριθμου σκέψης στην διερεύνηση της αιτίας των αιμορραγικών ΑΕΕ. Παρουσιάζονται τα ταξινομικά συστήματα για τις αιτίες και ο αλγόριθμος σκέψης στην διερεύνηση.

 

A03.Επιδημιολογία, Ερευνητικός σχεδιασμός και Ιατρική Στατιστική Ι

 

Περιλαμβάνονται:

 

-Επιδημιολογία ισχαιμικών ΑΕΕ

Σκοπός είναι η παρουσίαση της μεθόδου των επιδημιολογικών μελετών και  παράλληλα γίνεται ανασκόπηση των τελευταίων επιδημιολογικών δεδομένων που αφορούν το ισχαιμικό ΑΕΕ διεθνώς. Παρουσιάζονται τα δεδομένα στον Ελληνικό χώρο,  τρόπος συλλογής και η ανάλυση τους.

 

-Επιδημιολογία αιμορραγικών ΑΕΕ

Σκοπός είναι η παρουσίαση της μεθόδου των επιδημιολογικών μελετών και των τελευταίων επιδημιολογικών δεδομένων που αφορούν το ισχαιμικό ΑΕΕ διεθνώς και στην Ελλάδα

 

-Ερευνητικός Σχεδιασμός-Στατιστική-I

Σκοπός είναι η εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ιατρική στατιστική και μεθοδολογία με στόχο μετά σειρά μαθημάτων και εργαστηριακής εκπαίδευσης σε ατομικό  Η/Υ οι εκπαιδευόμενοι να είναι σε θέση να διαβάζουν με επάρκεια τις στατιστικές αναλύσεις που περιλαμβάνονται σε σχετικές δημοσιεύσεις αλλά ταυτόχρονα να μπορούν μόνοι τους να φέρουν σε πέρας την στατιστική επεξεργασία της ατομικής τους διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας. Περιλαμβάνονται μαθήματα όπως ο ρόλος της στατιστικής στη διάγνωση, συγχυτικοί παράγοντες, βασικές αρχές δειγματοληψίας.

 

Υποχρεωτικά Μαθήματα Β΄Εξαμήνου
Συνολικός φόρτος εργασίας φοιτητή ECTS

Πιστωτικές Μονάδες

Β01. Παθολογία εγκεφαλικών αρτηριών:  Υπαραχνοειδής αιμορραγία, Θρομβώσεις φλεβικού συστήματος, Επιληψία και ΑΕΕ, Επιπλοκές ΑΕΕ 250 10
B02.Νευροαπεικόνιση ΑΕΕ- Νευρουπερηχογραφία 300 12
B03. Ερευνητικός Σχεδιασμός, Ιατρική Στατιστική ΙΙ, Κλίμακες εκτίμησης κινδύνου, πρωτογενής πρόληψη 200 8
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 30
 

Β01. Παθολογία εγκεφαλικών αρτηριών:  Υπαραχνοειδής αιμορραγία, Θρομβώσεις φλεβικού συστήματος –  Επιπλοκές ΑΕΕ , Επιληψία και ΑΕΕ

 

Περιλαμβάνονται:

 

-Παθολογία εγκεφαλικών αρτηριών:

Σκοπός είναι μετά σειρά μαθημάτων οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν οικειότητα με την παθολογία των εγκεφαλικών αρτηριών κατανοώντας ιδιαιτερότητες της ανατομίας και των παθολογικών καταστάσεων των εγκεφαλικών αγγείων από την αθηρωμάτωση έως την ανάπτυξη των αγγειακών δυσπλασιών και ανευρυσμάτων. Γίνεται εποπτική παρουσίαση μέσω video και εφαρμογών.

 

– Υπαραχνοειδής αιμορραγία

Σκοπός είναι η εκπαίδευση στην κλινική εικόνα, αίτια και τρόπους αντιμετώπισης της υπαραχνοειδούς αιμορραγίας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποτελεί η διαχείριση του ασθενή στην οξεία φάση, η νευροχειρουργική και νευροεπεμβατική προσέγγιση.

 

– Θρομβώσεις φλεβικού συστήματος

Σκοπός είναι η παρουσίαση της κλινικής και απεικονιστικής εικόνας των φλεβικών εμφράκτων και θρομβώσεων ως σπανιότερο αίτιο ΑΕΕ, η διαχείριση και θεραπευτική αντιμετώπιση.

 

– Επιληψία και ΑΕΕ

Σκοπός είναι η σφαιρική γνώση του θέματος των επιληπτικών κρίσεων σε ΑΕΕ με ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση στην οξεία φάση ανάλογα με τον τύπο του ΑΕΕ αλλά και η χρόνια διαχείριση.

 

– Επιπλοκές ΑΕΕ

Σκοπός είναι η παρουσίαση του πλήρους φάσματος των επιπλοκών του ΑΕΕ στην οξεία αλλά και την χρόνια φάση. Ιδιαίτερο βάρος δίδεται στην έγκαιρη αναγνώριση της επιπλοκής και της θεραπευτικής της αντιμετώπισης

 

 

B02.Νευροαπεικόνιση – Νευροϋπερηχογραφία

 

Περιλαμβάνονται:

 

– Νευροαπεικόνιση

Σκοπός είναι η εκπαίδευση στις νευροαπεικονιστικές μεθόδους, η αναλυτική παρουσίαση των χαρακτηριστικών, η διάκριση της αναγκαιότητας τους κάθε τύπου ανάλογα με την υπο διερεύνηση αγγειακή εγκεφαλική νόσο. Καθώς η νευροαπεικόνιση είναι εξαιρετικά σημαντική στην λήψη αποφάσεων παρουσιάζονται εκπαιδευτικά περιστατικά και εικόνες. Περιλαμβάνει πρακτική με μαθήματα στα τμήματα του Εργαστηρίου Ακτινολογίας (Αξονικός και Μαγνητικός Τομογράφος) καθώς και στο Τμήμα Νευροεπεμβατικής Ακτινολογίας καθώς και παρακολούθηση ενδιαφερόντων περιστατικών. Προσφέρεται η δυνατότητα προαιρετικής πρακτικής άσκησης.

 

– Νευροϋπερηχογραφία

Σκοπός είναι η εκπαίδευση στις βασικές αρχές της Νευρουπερηχογραφίας. Εκτός από κλινική θεωρία περιλαμβάνει παρουσιάσεις περιστατικών, βιντεο, ειδικών εφαρμογών αλλά και πρακτική εκπαίδευση στο εργαστήριο Νευρουπερηχογραφίας της Πανεπιστημιακής Νευρολογικής Κλινικής που αφορά την εξέταση των εγκεφαλικών αρτηριών εξωκράνια και ενδοκράνια. Οι εκπαιδευόμενοι έχουν την ευκαιρία να δουν την πραγματοποίηση εξετάσεων σε πραγματικό χρόνο αλλά και να εκπαιδευτούν οι ίδιοι στην ανίχνευση της μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας και άλλων μεγάλων εγκεφαλικών αρτηριών. Προσφέρεται η δυνατότητα προαιρετικής πρακτικής άσκησης.

 

B03.Ερευνητικός Σχεδιασμός-Στατιστική ΙΙ – Κλίμακες εκτίμησης κινδύνου, πρωτογενής πρόληψη

 

– Ερευνητικός Σχεδιασμός-Στατιστική ΙΙ

Σκοπός είναι η εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ιατρική στατιστική και μεθοδολογία με στόχο μετά σειρά μαθημάτων και εργαστηριακής εκπαίδευσης σε ατομικό  Η/Υ οι εκπαιδευόμενοι να είναι σε θέση να διαβάζουν με επάρκεια τις στατιστικές αναλύσεις που περιλαμβάνονται σε σχετικές δημοσιεύσεις αλλά ταυτόχρονα να μπορούν μόνοι τους να φέρουν σε πέρας την στατιστική επεξεργασία της ατομικής τους διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας. Περιλαμβάνει μαθήματα όπως Έλεγχος στατιστικών υποθέσεων: Βασικές αρχές, Στατιστικές μέθοδοι ανάλυσης ποσοτικών δεδομένων, Στατιστικές μέθοδοι ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων, Στατιστική συσχέτιση και εξάρτηση καθώς και άσκηση στο Εργαστήριο Ιατρικής Στατιστικής με ανάλυση ιατρικών δεδομένων με τη χρήση στατιστικών πακέτων

 

– Κλίμακες εκτίμησης κινδύνου, πρωτογενής πρόληψη

Σκοπός είναι η παρουσίαση των αγγειακών παραγόντων κινδύνων καθώς και κλιμάκων εκτίμησης του κινδύνου για την πρωτοπαθή και δευτεροπαθή πρόληψη σύμφωνα με την πιο συγχρονη βιβλιογραφία με ιδιαίτερη έμφαση στου τροποιήσιμους παράγοντες. Παρουσιάζεται η χρήση σχετικών εφαρμογών που χρησιμοποιούνται από υπολογιστές ή εξυπνα κινητά τηλέφωνα. Αναφέρονται τα τελευταία δεδομένα και οι οδηγίες για την πρωτογενή πρόληψη.

 

Υποχρεωτικά Μαθήματα Συνολικός φόρτος εργασίας φοιτητή Πιστωτικές Μονάδες ECTS
Γ01. Αντιμετώπιση ισχαιμικού και αιμορραγικού ΑΕΕ : Υπεροξεία και οξεία φάση, Κλίμακες και αλγόριθμοι, Δευτερογενής πρόληψη, Νευροεντατική 300 12
Γ02. Οργάνωση Συστήματος Υγείας για τα ΑΕΕ και Παρακολούθηση : Προνοσοκομειακή και νοσοκομειακή αντιμετώπιση, φαρμακευτικές χορηγήσεις, οικονομία της υγείας στα ΑΕΕ 200 8
Γ03. Αποκατάσταση και Υποστήριξη: κίνηση και λόγος, ύπνος – ψυχιατρικές παρεμβάσεις- υποστήριξη – διαχείριση τελικού σταδίου 250 10
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 30
 

Γ01. Αντιμετώπιση ισχαιμικού και αιμορραγικού ΑΕΕ : Υπεροξεία και οξεία φάση, Κλίμακες και Αλγόριθμοι Δευτερογενής πρόληψη, Νευροεντατική

 

Περιλαμβάνονται:

 

-Αντιμετώπιση ισχαιμικού ΑΕΕ – Υπεροξεία και οξεία φάση

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των νεότερων δεδομένων της βιβλιογραφίας στην αντιμετώπιση του ισχαιμικού ΑΕΕ, σε όλες τις φάσεις, υπεροξεία, οξεία, νοσηλεία, χρόνια και αποκατάσταση. Συζητούνται όλες οι συγχρονες μεθοδοι και φαρμακευτικές αγωγές από την πρωτογενή πρόληψη έως την θεραπεία. Περιλαμβανει άσκηση σε εικονικά αι σε πραγματικά περιστατικά (ανάλογα με τις συνθηκες), εθελοντικά στο πλαίσιο του μαθηματος, με παρακολούθηση τόσο της διαχείρισης όπως και θεραπευτικών δράσεων όπως θρομβόλυση, θρομβεκτομή. Παρουσιάζεται ο ρόλος όλων των εμπλεκομένων ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων, νοσηλευτικού προσωπικού, φυσικοθεραπευτών, εργοθεραπευτών, λογοθεραπευτών, ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών.

 

-Αντιμετώπιση αιμορραγικού ΑΕΕ – Υπεροξεία και οξεία φάση

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των νεότερων δεδομένων της βιβλιογραφίας στην αντιμετώπιση του αιμορραγικού ΑΕΕ, σε όλες τις φάσεις, υπεροξεία, οξεία, νοσηλεία, χρόνια και αποκατάσταση. Περιλαμβανει άσκηση σε εικονικά αι σε πραγματικά περιστατικά (ανάλογα με τις συνθηκες), εθελοντικά στο πλαίσιο του μαθηματος, με παρακολούθηση της διαχείρισης και αντιμετώπισης. Παρουσιάζεται ο ρόλος όλων των εμπλεκομένων ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων, νοσηλευτικού προσωπικού, φυσικοθεραπευτών, εργοθεραπευτών, λογοθεραπευτών, ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών.

 

– Κλίμακες και αλγόριθμοι

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση κλιμάκων εκτίμησης του ΑΕΕ όσον αφορά την κλινική εικόνα, βαρύτητα, λειτουργικότητα. Οι κλίμακες έχουν σήμερα σημαντική αξία στην εκτίμηση (όπως η NIHSS)  αλλά και την διαχείριση των περιστατικών (όπως η Rankin). Περιλαμβάνεται πρακτική χρήση με παραδείγματα.

 

– Δευτερογενής πρόληψη

Παρουσιάζονται οι διεθνείς κατευθυντήρεις οδηγίες για την διαχείριση των διαφόρων τύπων ΑΕΕ

 

– Νευροεντατική

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση της νευροεντατικολογίας ως ειδικό τμήμα της εντατικολογίας, η έμφαση στον νευρολογικό και νευροχειρουργικό ασθενή, και η ειδική διαχείριση των περιστατικών στο περιβαλλον της Μοναδας. Παρουσιαζεται ο τρόπος υποστήριξης, μεθοδοι, μηχανηματα και τυποι οργάνωσης Μονάδων Νευροεντατικής παρακολούθησης και οι ιδιαίτερες απαιτήσεις ιατρικής φροντίδας, νοσηλευτικής υποστήριξης και του προσωπικού αποκατάστασης.

 

 

 

Γ02. Οργάνωση Συστήματος Υγείας για τα ΑΕΕ και Παρακολούθηση : Προνοσοκομειακή και νοσοκομειακή αντιμετώπιση, φαρμακευτικές χορηγήσεις, οικονομία της υγείας, κοινωνικό κόστος

 

Περιλαμβάνονται:

 

-Οργάνωση συστήματος υγείας για την αντιμετώπιση ΑΕΕ

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση της οργάνωσης και των διεθνών συστημάτων όπως έχουν σχεδιασθεί για την σύγχρονη αντιμετώπιση των ΑΕΕ. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εκπαίδευση σε θέματα οργάνωσης για την ταχεία αντιμετώπιση στην οξεία φάση και τον σχεδιασμό συστημάτων βαση του αλγορίθμου – αλυσίδας επιβίωσης για τους ασθενείς με ΑΕΕ. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στον ιδιαίτερο ρόλο κάθε εμπλεκόμενου, από το προσωπικο του ΕΚΑΒ μέχρι την νοσηλευτική και ιατρική υποστήριξη στο Κεντρο Υγείας, το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, την Μονάδα Αγγειακών, την Κλινική

 

 

-Οικονομία της Υγείας και ΑΕΕ

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση θεμάτων οικονομικού κόστους των ΑΕΕ στο σύστημα υγείας και εξοικείωση με όρους που αφορούν τα οικονομικά της υγείας στο θέμα. Παρουσίαση σχετικών μοντέλων και μελετών.

 

-Φαρμακευτικές χορηγήσεις

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση βασικών στοιχείων φαρμακολογίας, η σχετική ορολογία για την καλύτερη κατανόηση της χρήσης των φαρμάκων και η ειδικότερη παρουσίαση φαρμάκων που αφορούν τους ασθενείς με ΑΕΕ με ιδιαίτερη έμφαση σε αλληλεπιδράσεις και αντενδείξεις. Αναφέρονται νεότερα δεδομένα που αφορούν αντίσταση σε φάρμακα, χορήγηση υγρών και διαλυμάτων στην οξεία φάση. Αναφέρονται βασικά  στοιχεια της φαρμακογονιδιωματικής

 

 

Γ03. Αποκατάσταση και Υποστήριξη: κίνηση και λόγος, ύπνος, ψυχιατρικές παρεμβάσεις- υποστήριξη, διαχείριση τελικού σταδίου, κοινωνικό φορτίο

 

Περιλαμβάνονται:

 

– Αποκατάσταση στα ΑΕΕ – κίνηση και λόγος

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των μεθόδων κι τεχνικών αποκατάστασης στο ΑΕΕ ξεκινώντας από την οξεία φάση και νοσηλεία έως την χρόνια αποκατάσταση. Συζητώνται μεθοδοι, τα τελευταία δεδομένα που αφορούν διάρκεια και ένταση των προγραμμάτων και θεραπευτικές επιλογές.

Παρουσιάζονται φυσιατρικές, φυσικοθεραπευτικές και εργοθεραπευτικές παρεμβάσεις. Εξοικειώνονται οι ειδικευόμενοι με μεθόδους εκτίμησης της αποκατάστασης και εμβιομηχανικές μετρήσεις. Περιλαμβάνεται προαιρετική άσκηση στο εργαστήριο Κλινικής Νευροφυσιολογίας.

 

— Ύπνος και ΑΕΕ

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των δεδομένων που αφορούν τις συσχετίσεις του υπνου και των διαταραχών του με τα ΑΕΕ.

 

– Ψυχιατρικές παρεμβάσεις – υποστήριξη

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των ψυχιατρικών επιπλοκών του ΑΕΕ και οι αντιστοιχες παρεμβάσεις ιατρικές και ψυχολογικής υποστήριξης του ασθενή και των οικείων του. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται σε θέματα διαταραχών συναισθήματος όπως κατάθλιψη μετά ΑΕΕ και της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος. Παρουσιάζονται επίσης προγράμματα υποστήριξης ενώ δίνεται η ευκαιρία στους εκπαιδευομένους να γνωρίσουν καλύτερα σχετικούς οργανισμούς υποστήριξης στην Ελλάδα και το εξωτερικό

 

– Κοινωνικό φορτίο των ΑΕΕ

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση του κοινωνικού κόστους και φορτίου των ΑΕΕ με αναφορά στα σύγχρονα δεδομένα και όρους που χρησιμοποιούνται σχετικά. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην επίπτωση στην εργασία ιδιαίτερα σε νέα άτομα μετά ΑΕΕ. Δίνεται η ευκαιρία στους εκπαιδευομένους να γνωρίσουν καλύτερα σχετικούς οργανισμούς υποστήριξης στην Ελλάδα και το εξω

– Διαχείριση ασθενή τελικού σταδίου

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικίωση με ενοιες όπως ασθενής τελικού σταδίου αλλα και ευρύτερα η παρουσίαση των διεθνών οδηγιών που αφορούν την καλύτερη δυνατή προσέγγιση του ασθενή με σοβαρό πρόβλημα υγειας, όπως μετά ένα σοβαρό ΑΕΕ.

 

Υποχρεωτικά Μαθήματα Συνολικός φόρτος εργασίας φοιτητή Πιστωτικές Μονάδες ECTS
Δ01. Εργαστήριο Εφαρμογής των γνώσεων του ΜΠΣ σε εικονικά κλινικά περιστατικά – Έρευνα και μέλλον στα ΑΕΕ 200 10
Δ02. Ολοκλήρωση εκπόνησης μεταπτυχιακής εργασίας 500 20
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 30

 

Δ01. Εργαστήριο Εφαρμογής των γνώσεων του ΜΠΔ σε εικονικά κλινικά περιστατικά – Έρευνα και μέλλον

 

Περιλαμβάνονται:

 

– Εργαστήριο Εφαρμογής των γνώσεων του ΜΠΔ σε εικονικά κλινικά περιστατικά

Σκοπός του μαθήματος η εφαρμογή των γνώσεων των μαθημάτων των προηγούμενων εξαμήνων με την παρουσίαση και επίλυση προβλημάτων σε επιλεγμένα εκπαιδευτικά περιστατικά.

 

– Έρευνα και μέλλον στις αγγειακές εγκεφαλικές νόσους

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των νεότερων αλλά και μελλοντικών μεθόδων και ερευνών υπό μελέτη και έρευνα για την αντιμετώπιση των ΑΕΕ και των αγγειακών εγκεφαλικών νόσων γενικότερα με παρουσίαση της τελευταίας βιβλιογραφίας και των πρώιμων αποτελεσμάτων με την παρουσίασή τους.

 

 Δ02. Ολοκλήρωση εκπόνησης μεταπτυχιακής εργασίας
Μετάβαση στο περιεχόμενο