Εργαστήριο υποστήριξης ασθενών μετά ΑΕΕ στο πλαίσιο των μαθημάτων Γ10. Ψυχιατρικές παρεμβάσεις – υποστήριξηΔ02.Κοινωνικό κόστος των ΑΕΕ (σε συνεργασία με την Hellenic Alliance Action for Stroke. Yπευθ: Χαρίκλεια Πρώιου, Αν Καθηγήτρια ΠΑΜΑΚ & ‘Αννα Τσιακίρη, Δρ ΔΠΘ )

Εργαστήριο υποστήριξης ασθενών μετά ΑΕΕ στο πλαίσιο των μαθημάτων (Γ10. Ψυχιατρικές παρεμβάσεις – υποστήριξη Δ02.Κοινωνικό κόστος των ΑΕΕ)

(σε συνεργασία με την Hellenic Alliance Action for Stroke. Yπευθ: Χαρίκλεια Πρώιου, Αν Καθηγήτρια ΠΑΜΑΚ & ‘Αννα Τσιακίρη, Δρ ΔΠΘ )

Μετάβαση στο περιεχόμενο