ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Update about the HealthWorld

 

Επόμενη συνάντηση : 28 & 29 Νοεμβρίου

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί μέσω της σύγχρονης

πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης Συνέργεια.

Μετάβαση στο περιεχόμενο