Εργαστήριο Εργοθεραπείας

Εργαστήριο Εργοθεραπείας στο πλαίσιο του μαθήματος Γ09.Αποκατάσταση στα ΑΕΕ – κίνηση και λόγος

Παρουσίαση της βασικής διαδικασίας της αποκατάστασης (από την πρώιμη ενδονοσοκομειακή φάση). Εργοθεραπευτική εκτίμηση μετά το Α.Ε.Ε. μέσα από κλίμακες και εποπτικά εργαλεία αξιολόγησης. Σχεδίαση εξατομικευμένου εργοθεραπευτικού προγράμματος (κινητική, γνωστική και αισθητηριακή στοχοθεσία). Αναφορά και ανάλυση βασικών τεχνικών αποκατάστασης (Θεραπεία άνω άκρου, ενίσχυση δύναμης, κυκλική προπόνηση στόχων, εξωσκελετοί κ.α.). Μετουσίωση της παραγόμενης κίνησης σε έργο και Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής. Εργονομικές Διευθετήσεις, βοηθήματα και προσαρμογές για την προσέγγιση ή επιστροφή του ασθενή στο προγενέστερο επίπεδο ανεξαρτησίας του (υπεθ εργαστηρίου Δρ Πηνελόπη Βλοτινού)

Μετάβαση στο περιεχόμενο