Υποτροφίες

Υποτροφίες

Το πρόγραμμα χορηγεί υποτροφίες

  • άριστης επίδοσης με βάση το μ.ο. της επίδοσης στα τρία πρωτα εξάμηνα
  • επιτυχούς περάτωσης, άριστης περάτωσης στα πρακτικά εργαστήρια και παρακολούθησης των δραστηριοτήτων του ΠΜΣ ΑΕΕ
Μετάβαση στο περιεχόμενο